lu.se

Kemicentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Hälsa, miljö och säkerhet

Lokaler på Kemicentrum

Hörsalar och seminarierum
Samtliga hörsalar och seminarierum på Kemicentrum är bokningsbara för undervisning. Seminarierum kan användas för grupparbete övrig tid. Observera att mat och dryck inte är tillåtet i hörsalar och seminarierum.

Grupprum:
Hus 1, vån 2, finns studieplatser för grupparbete.
Ta trappan/hissen upp från korridoren mellan ingång A och E.
Vid två av grupparbetsplatserna finns monitorer som man kan koppla sin dator till. Övriga grupparbetsplatser har whiteboardtavlor. 

Vid ingång C finns 8 grupprum med plats för ca 4-5 personer per rum.

Mellan Informationen och Café Ester finns 8 grupprum. Även dessa är för ca 4-5 personer per rum. Grupprum är inte bokningsbara.

Samtliga grupprum/grupparbetsplatser har eluttag och trådlöst nätverk (eduroam).

Se karta över Kemicentrum

Läsplatser
Det finns ca 50 läsplatser för enskilt arbete eller grupparbete i korridoren på vån 2, som nås via trappan/hissen från stora korridoren mellan ingång A och E.

Datorsalar
Kemicentrum har åtta datorsalar för studenter. Datorsalarna är tillgängliga dygnet runt med passerkort.

Mer information om datorsalarna på Kemicentrum, utskriftskonton, trådlöst nätverk och driftinformation m.m. hittar du på Datordriftsgruppens hemsida.

Datordriftgruppen LTH

Se datorsalarna på en karta

Kemicentrum Uppehållsrum
På Kemicentrum finns två uppehållsrum för studenter. Med passerkort kommer man in vardagar mellan 07.00 och 22.00. I båda rummen finns mikrovågsugnar, kyl och frys. 

Passerkort

För att kunna vistas hos oss på Kemicentrum under studietiden så behöver du ett passerkort.
För att hämta ut ett passerkort krävs att du är antagen och registrerad på en kurs som ges av någon av institutionerna på Kemicentrum eller LTH. Med detta får du tillgång till Kemicentrums publika delar samt datorsalar dygnet runt.

Information om passerkortet och öppettider för utlämning

Säkerhet

Ta del av Kemicentrums generella säkerhetsanvisningar här

Säkerhet i labb
Läraren som leder laborationsundervisning är ansvarig för säkerheten. Inför kurser med laborationer görs skriftliga prov där man ska visa att man förstår och kan tillämpa de säkerhetsregler som finns så läs säkerhetsanvisningarna noggrant.

Utrymning
Om larmet går, ta dig till närmaste återsamlingsplats.

Återsamlingsplatser

Hälsa, miljö och säkerhet
HMS-kommittén är ett organ i huset som verkar för bra hälsa, arbetsmiljö och säkerhet i huset. I kommittén är studenterna representerade av studerandeskyddsombuden från studentsektionerna.

Läs mer om HMS kommittén här

Hälsa och studiehjälp

Studenthälsan
Känner du dig stressad, deppig, har svårt att sova eller har ångest? Vänd dig till Studenthälsan. De hjälper dig med din studiesituation.

Studenthälsan

Studieverkstaden
På Studieverkstaden kan du bland annat få hjälp med att förbättra din studieteknik, lära dig skriva bättre och öva dig i att prata inför andra.

Studieverkstaden

 

Pedagogiskt stöd
För dig med läs- och skrivsvårigheter eller annan funktionsnedsättning finns resurser på universitetet. Du kan till exempel få din kurslitteratur inläst via Tal- och punktskriftsbiblioteket.

Mer om pedagogiskt stöd