Hoppa till huvudinnehåll

Referensgrupp för Kemicentrums bibliotek

Referensgruppen är rådgivande angående bibliotekets service och tjänster och utveckling av dess samlingar. Gruppen är också en informationskanal mellan biblioteket och dess representationsområden. Mandatperioden är tre år och gruppen ska bestå av bibliotekschef, minst tre lärarrepresentanter, en representant för bibliotekspersonalen och studeranderepresentanter.

Ordförande

Kristina Holmin Verdozzi
Bibliotekschef
Naturvetenskapliga biblioteket
Telefon: 046 222 33 19
E-post: Kristina.Holmin_Verdozzi@science.lu.se

Övriga ledamöter

Följande länkar leder till kontaktuppgifter på Lunds universitets centrala webbplats.

Lärarrepresentanter 

Kemiska institutionen

Lieselotte Cloetens, Avdelningen för tillämpad biokemi
Anders Reinholdt, Centrum för analys och syntes
Jens Uhlig, Avdelningen för kemisk fysik

Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap 

Lars Nilsson, Avdelningen för livsmedel och läkemedel

Studentrepresentanter

Liam Göransson, student Naturvetenskapliga fakulteten
Vakant, student Naturvetenskapliga fakulteten 
Hanna Wallén, student LTH

Representant från ämnesbiblioteket

Vakant, bibliotekarie
 

Sidansvarig: information@kc.lu.se | 2024-03-05