Hoppa till huvudinnehåll

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Det är viktigt att alla institutioner/avdelningar följer upp sitt systematiska arbetsmiljöarbete och i det dagliga arbetet uppmärksammar och tar hänsyn till både psykosociala och sociala förhållanden och arbetsmiljöfrågor av fysisk karaktär.

Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

2§ AFS 2001:1 Arbetsmiljöverket

Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det ska omfatta alla fysiska och psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.

3§ AFS 2001:1 Arbetsmiljöverket

Kemicentrums generella säkerhetsanvisningar

Arbetsmiljölagen äger tillämpning på såväl undervisnings- som forskningslaboratorier inom undervisningsväsendet.

Kemicentrums generella säkerhetsanvisningar är en introduktion till gällande lagstiftning i Sverige och skall ses som en guide. Säkerhetsanvisningarna innehåller länkar till relevanta avsnitt i lagstiftningen. Avsikten med föreskrifterna är att minimera de risker för ohälsa och olycksfall som är förbundna med laboratoriearbete.

Kemicentrums generella säkerhetsanvisningar berör samtliga avdelningar och gäller alla som har verksamhet på Kemicentrum. Avdelningarna på Kemicentrum kan ha tillägg till de generella säkerhetsanvisningarna, kontrollera med din avdelning vad som gäller.

Generella säkerhetsföreskrifter (på engelska)

HMS-kommittén

Arbetsmiljöfrågor ska aktivt tas hänsyn till i alla verksamhetsområden på Kemicentrum. Det systematiska arbetsmiljöarbetet på Kemicentrum övervakas och ansvaras för av HMS-kommittén.

HMS-kommittén

Sidorna om systematiskt arbetsmiljöarbete finns bara på svenska. Obligatoriskt för alla som vistas på Kemicentrum är generella säkerhetsföreskrifter, som är på engelska. 

Kontakt

Johan Tejler 

Arbetsmiljösamordnare
johan.tejler@kc.lu.se
046-222 31 11Sidansvarig: information@kc.lu.se | 2022-05-19