lu.se

Kemicentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Avfallshantering

Farligt avfall

Kemicentrums generella säkerhetsanvisningar innehåller ett kapitel som beskriver hur verksamheterna vid Kemicentrum skall hantera sitt avfall.

Avfall och källsortering

Mer information och instruktioner om hur olika typer av avfall som uppkommer inom Lunds universitet ska hanteras finns i Avfallshandboken.

Sorteringsguider

Nedan finnes sorteringsguider för utskrivning för att sedan sätta upp på lämplig plats: