Hoppa till huvudinnehåll

Skyddsområde och skyddsombud

Kemicentrum utgörs av ett huvudskyddsområde. Inom Kemicentrum finns 12 skyddsområden, normalt omfattar ett skyddsområde en avdelning.

För varje skyddsområde ska finnas ett skyddsombud. Skyddsombud utses för 3 år i taget och föreslås av respektive institution/avdelning. Det är sedan de fackliga organisationerna som utser skyddsombudet. Skyddsombudet fungerar som en företrädare för arbetstagare och studenter och skall ses som en resurs i syfte att förbättra arbetsmiljön. Skyddsombudet deltar i skyddsronder och samverkar med den arbetsmiljöansvarige i arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudet har inget ansvar för arbetsmiljön, detta ansvar ligger på den arbetsmiljöansvarige/avdelningsföreståndaren.

Huvudskyddsombud på Kemicentrum

Magnus Alsterfjord 
magnus.alsterfjord@biochemistry.lu.se

Ställföreträdande huvudskyddsombud
Cecilia Tullberg
cecilia.tullberg@biotek.lu.se 

Skyddsombud på institutioner/avdelningar

16.1 Biofysikalisk kemi 

Magnus Alsterfjord
magnus.alsterfjord@biochemistry.lu.se
stf. Katja Bernfur
katja.bernfur@biochemistry.lu.se

16.2 Biokemi

Magnus Alsterfjord
magnus.alsterfjord@biochemistry.lu.se
stf. Katja Bernfur
katja.bernfur@biochemistry.lu.se

16.3 Bioteknik

Cecilia Tullberg
cecilia.tullberg@biotek.lu.se
stf. Christina Wennerberg
christina.wennerberg@biotek.lu.se

16.4 Fysikalisk kemi 

Daniel Topgaard
daniel.topgaard@fkem1.lu.se
stf. Peter Jönsson
peter.jonsson@fkem1.lu.se 

16.5 Gemensamma lokaler

Caroline Lindblom
caroline.lindblom@kc.lu.se 
stf. Andreas Andersson
andreas.andersson@kilu.lu.se

16.6 Kemiteknik

Borbala Erdei
borbala.erdei@chemeng.lth.se
stf. Basel Al-Rudainy
basel.al-rudainy@chemeng.lth.se

16.7 Kemisk fysik 

Jens Uhlig
jens.uhlig@chemphys.lu.se 

16.8 Livsmedel och läkemedel

Olena Prykhodko
olena.prykhodko@food.lth.se
stf. Ia Rosenlind
ia.rosenlind@food.lth.se

16.9 CAS 

Daniel Strand
daniel.strand@chem.lu.se 

Sophie Manner 
sophie.manner@chem.lu.se 

Kornelije Kraguljac
kornelije.kraguljac@chem.lu.se 

16.10 Teknisk mikrobiologi 

Christer Larsson
christer.larsson@tmb.lth.se 
stf. Matilda Johansson
matilda.johansson@tmb.lth.se

16.11 Beräkningskemi

Petter Persson
petter.persson@compchem.lu.se 
stf. Mikael Lund
mikael.lund@compchem.lu.se 

16.12 Tillämpad biokemi

Solmaz Hajizadeh
solmaz.hajizadeh@tbiokem.lth.se
stf. Leonard Groth
leonard.groth@tbiokem.lth.se

16.13 Undervisningslokaler, gemensamma utrymmen

Caroline Lindblom
caroline.lindblom@kc.lu.se 
stf. Andreas Andersson
andreas.andersson@kilu.lu.se

Colloidal Resource

Jonas Carlstedt
jonas@crcom.se 

Sidansvarig: information@kc.lu.se | 2022-05-19