Skyddsområde och skyddsombud

Kemicentrum utgörs av ett huvudskyddsområde. Inom Kemicentrum finns 12 skyddsområden, normalt omfattar ett skyddsområde en avdelning.

För varje skyddsområde ska finnas ett skyddsombud. Skyddsombud utses för 3 år i taget och föreslås av respektive institution/avdelning. Det är sedan de fackliga organisationerna som utser skyddsombudet. Skyddsombudet fungerar som en företrädare för arbetstagare och studenter och skall ses som en resurs i syfte att förbättra arbetsmiljön. Skyddsombudet deltar i skyddsronder och samverkar med den arbetsmiljöansvarige i arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudet har inget ansvar för arbetsmiljön, detta ansvar ligger på den arbetsmiljöansvarige/avdelningsföreståndaren.

Huvudskyddsombud på Kemicentrum

Magnus Alsterfjord 
magnus.alsterfjord@biochemistry.lu.se

Ställföreträdande huvudskyddsombud
Carl Grey
carl.grey@biotek.lu.se 

Skyddsombud på institutioner/avdelningar

16.1 Biofysikalisk kemi 

Pär Söderhjelm
par.soderhjelm@bpc.lu.se

16.2 Biokemi

Magnus Alsterfjord
magnus.alsterfjord@biochemistry.lu.se
stf. Katja Benfur
katja.bernfur@biochemistry.lu.se

16.3 Bioteknik

Carl Grey
carl.grey@biotek.lu.se
stf. Ariana Causevic
ariana.causevic@biotek.lu.se 

16.4 Fysikalisk kemi 

Joakim Stenhammar 
joakim.stenhammar@fkem1.lu.se
stf. Peter Jönsson
peter.jonsson@fkem1.lu.se 

16.5 Gemensamma lokaler

Caroline Lindblom
caroline.lindblom@kc.lu.se 
stf. vakant

16.7 Institutionen för kemiteknik

Borbala Erdei
borbala.erdei@chemeng.lth.se
Mattias Alveteg
mattias.alveteg@chemeng.lth.se 

16.8 Kemisk fysik 

Jens Uhlig
jens.uhlig@chemphys.lu.se 

16.9 Livsmedelsteknik

Olena Prykhodko 
olena.prykhodko@food.lth.se

16.10 CAS 

Sofia Essen
sofia.essen@chem.lu.se 

Daniel Strand
daniel.strand@chem.lu.se 

Sofie Manner 
sophie.manner@chem.lu.se 

16.11 Teknisk mikrobiologi 

Christer Larsson
christer.larsson@tmb.lth.se 
stf. Tage Rosenqvist
tage.rosenqvist@tmb.lth.se 

16.12 Teoretisk kemi

Petter Persson
petter.persson@teokem.lu.se 
stf. Mikael Lund
mikael.lund@teokem.lu.se 

16.13 Tillämpad biokemi

Solmaz Hajizadeh
solmaz.hajizadeh@tbiokem.lth.se 

Colloidal Resource

Louise Persson
louise@crcom.se 

Sidansvarig: information@kc.lu.se | 2022-05-19