lu.se

Kemicentrum

Lunds universitet

Om Kemicentrum

På Kemicentrum samlas alla kemiämnen inom Lunds tekniska högskola (LTH) och Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. Med över 1000 anställda och studenter är vi nordens största centrum för utbildning och forskning inom kemi.

Våra institutioner

Kemiska institutionen

Institutionen för kemiteknik 

Institutionen för livsmedelsteknik

Verksamheten vid Kemicentrum bedrivs idag främst vid våra tre institutioner. Institutionerna arbetar gränsöverskridande med både utbildning och forskning och har ett nära samarbete både med varandra och med andra institutioner och forskningscentrum i Öresundsregionen. 

Övriga verksamheter på Kemicentrum

På Kemicentrum finns även ett antal övriga verksamheter, både inom och utanför universitetet, som hyr våra lokaler.

Några av dessa är:

Colloidal Resource

Galecto Biotech

Kemicentrum

Postadress:
Box 124
221 00 Lund

Internpost:
Hämtställe 1

Besöksadress:
Naturvetarvägen 14

E-post:
kc@kc.lu.se

Fax:
046-222 40 02