lu.se

Kemicentrum

Lunds universitet

Anställd

På dessa sidor har vi samlat information för dig som är verksam på Kemicentrum. Här hittar du bland annat Kemicentrums systematiska arbetsmiljöarbete och generella säkerhetsanvisningar samt information om de servicefunktioner som finns i huset.

Till höger finns relevanta länkar till Lunds universitets information för anställda samt universitetets olika system och databaser för administration och dylikt.

 

 

Viktiga länkar

Länkar och resurser för dig som anställd vid Lunds universitet.

Salut

Primula Web

LUCAT

LDC

HR-webben

Medarbetarwebben

Webbmail

LUM

Företagshälsovården