lu.se

Kemicentrum

Lunds universitet

Kontakt på Kemicentrum

För frågor eller synpunkter rörande lokalvården på Kemicentrum kontakta

Denise Lundberg

E-post:
Denise.Lundberg@se.lu.se

Telefon:
046-222 74 36

Kontakt på LU Service

Liselott Olsson

E-post:

Liselott.Olsson@se.lu.se

Telefon:
046-222 38 64