Hoppa till huvudinnehåll

Kontakta oss


Kemicentrums bibliotek & informationsdisk

Kemicentrums informationsdisk är placerad i biblioteket. 

Telefon: 070-617 50 11 
E-post: kemibiblioteket@science.lu.se

Mer information om öppettider och service finns på bibliotekets hemsida.

Naturvetenskapliga biblioteket


Utbildning

Hitta fler kontaktuppgifter och länkar på sidan Utbildning på Kemicentrum. 

Viveka Alfredsson 

Studierektor forskarutbildning (KILU)
viveka.alfredsson@chem.lu.se
046-222 81 55 

Sophie Manner

Studierektor grundutbildning (KILU)
sophie.manner@chem.lu.se
046-222 83 63 

Margareta Sandahl

Programansvarig Kemiteknik, Bioteknik (LTH)
margareta.sandahl@chem.lu.se
046–222 49 95 

Martin Andersson

Programansvarig, Ekosystemteknik (LTH)
martin.andersson@energy.lth.se
046-222 49 08

Maria Glantz

Programansvarig, Livsmedelsteknik 
maria.glantz@food.lth.se
046-222 96 53   


Ledning

Martin Hedström

Husprefekt, Kemicentrum
martin.hedstrom@biotek.lu.se
046-222 75 78

Ola Wendt 

Prefekt, Kemiska institutionen
ola.wendt@chem.lu.se 
046-222 81 53

Mattias Alveteg

Prefekt, Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap
mattias.alveteg@chemeng.lth.se
046-222 36 27


Administration

Kontaktinformation till gemensamma funktioner på Kemicentrum.

Håkan Hansson

Administrativ chef
hakan.hansson@kilu.lu.se

046-222 93 05

Caroline Lindblom

Intendent, gästbostäder, vaktmästeriet
caroline.lindblom@kc.lu.se
046-222 81 94

Åse Hofwing

Institutionsadministratör
ase.hofwing@kc.lu.se 
046-222 83 49

Pontus Berg 

Byggsamordnare 
pontus.berg@kc.lu.se
046-222 83 38

Johan Tejler 

Arbetsmiljösamordnare
johan.tejler@kc.lu.se
046-222 31 11

Jeppe Nielsen

Vaktmästare
Jeppe.Nielsen@kc.lu.se
046-222 80 34

Danne Svensson

Vaktmästare
danne.svensson@kc.lu.se
046-222 83 55

Mikael Ahlgren

Vaktmästare
mikael.ahlgren@kc.lu.se
046-222 87 41


Adresser

Postadress

Box 124
221 00 Lund

Internpost

Hämtställe 1

Besöksadress

Naturvetarvägen 22

E-post

information@kc.lu.se 

Sidansvarig: information@kc.lu.se | 2022-06-03