lu.se

Kemicentrum

Lunds universitet

Felanmälan

Felanmälan svenska

Fyll i formuläret

Felanmälan går till Informationen som vidarebefodrar det till ansvarig.

Om du önskar att bifoga en bild, maila detta i separat mail till informationen på: information@kc.lu.se och ange ditt namn. Ange även i felanmälan att bilder mailas separat.