lu.se

Kemicentrum

Lunds universitet

Felanmälan

Felanmälan svenska

Fyll i formuläret

Felanmälan går till Administrativa enheten som vidarebefordrar det till ansvarig.

Om du önskar att bifoga en bild, skicka detta i separat e-postmeddelande till: information@kc.lu.se och ange ditt namn. Ange även i felanmälan att bilder mailas separat.