Hoppa till huvudinnehåll

Cancerogena ämnen grupp B

Tillstånd och anmälan för kemiska ämnen

Enligt Arbetsmiljöverkets regler krävs det tillstånd eller anmälan för arbete med vissa kemiska och biologiska ämnen som medför särskilda risker. Dessutom måste arbetsgivaren anmäla verksamheter som kan medföra risk för allvarlig kemikalieolycka. 

Här finns anvisningar för arbetsgivarens anmälan och ansökan om tillstånd för dessa områden: 

• Cancerframkallande ämnen    

• Allergiframkallande ämnen 

• Reproduktionsstörande ämnen 

• Bekämpningsmedel 

• Asbest 

• Ämne grupp A 

• Ämne grupp B

Tillstånd krävs för hantering och innehav av cancerogena ämnen i grupp B, enligt AFS 2011:19 se även ändringsföreskrifter.

Tillstånd för hantering av cancerogena ämnen ges från 1 till 3 år.

Länk till AFS 2011:19

Förteckning över ämnen som har ett hygieniskt gränsvärde samt ämnen som omfattas av förbud (grupp A) eller tillståndskrav (grupp B) enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter kemiska arbetsmiljörisker finns i AFS 2011:19 respektive AFS 2018:1.

Kemiska ämnen, grupp B - Arbetsmiljöverket

Sidansvarig: information@kc.lu.se | 2022-05-24