lu.se

Kemicentrum

Lunds universitet

Organisation

Kemicentrum omfattar alla kemiämnen vid den Naturvetenskapliga fakulteten och Lunds tekniska högskola (LTH) vid Lunds universitet. Verksamheten på Kemicentrum är organiserad i tre institutioner:

Inom Kemicentrum samarbetar institutionerna vetenskapligt och strategiskt. Institutionerna samverkar om lokaler och drift samt har gemensamma funktioner för service. Detta arbete leds av en husstyrelse.

Service i huset