Årlig funktionskontroll av dragskåp och dragbänkar

Varje år genomförs en funktionskontroll av alla dragskåp och dragbänkar vid Kemicentrum. Kontroll görs med 28 cm lucköppning hos dragskåp. Krav för godkänt: 0,5–1,0 m/s. Kontroll av dragbänk görs med max 1/3-dels övertäckning av arbetsytan. Krav för godkänt: 280 l/s och m² perforerad yta. I samband med kontroll av dragskåp, dragbänk testas även larmfunktionen.

Kontakt

Johan Tejler 

Arbetsmiljösamordnare
johan.tejler@kc.lu.se
046-222 31 11Sidansvarig: information@kc.lu.se | 2022-06-08