Hoppa till huvudinnehåll

Brandfarlig vara

Tillstånd

Vid Kemicentrums all verksamhet med brandfarlig vara krävs tillstånd från Räddningstjänsten Syd. Tillstånd för hantering av brandfarlig vara beviljas normalt för 5 år. Räddningstjänsten Syd gör avsyning vid institution för att ge sitt godkännande att anläggningen får tas i bruk.

Det är viktigt att vara uppmärksam på att det vid lokal- och verksamhetsförändringar krävs alltid nytt tillstånd.

Föreståndare för brandfarlig vara

En föreståndare för brandfarlig vara ska finnas vid all verksamhet med brandfarlig vara. Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor utse en eller flera föreståndare för verksamheten. Dokument som visar personens kompetens och lämplighet som föreståndare, föreståndarens ansvarsområde och befogenheter samt avtal om föreståndaruppdraget ska bifogas ansökan.

Det är institutionen som utser föreståndare för hantering av brandfarlig vara och uppdraget är inte tidsbegränsat. Den som avsäger sig ansvaret som föreståndare för brandfarlig vara, anmäler det skriftligen till Kemicentrums arbetsmiljösamordnare och Byggnadsenheten.

Utbildning för föreståndare av brandfarlig vara erbjuds årligen av byggnadsenheten vid Lunds universitet, utbildningstillfället brukar ligga i februari månad.

Det är viktigt att föreståndare för brandfarlig vara och ställföreträdande fräschar upp sina kunskaper genom att gå utbildningen när så behövs.

Samordningsansvar

Vid Kemicentrum finns en samordningsansvarig för brandfarlig vara (i enlighet med 6§ och 9§ SRVFS 2004:7), som är utsedd av Kemicentrums husstyrelse. Frågor om brandfarlig vara handläggs av Kemicentrums arbetsmiljösamordnare och samordnas av HMS-kommittén.

Samordningsansvarig föreståndare för brandfarlig vara vid Kemicentrum
Prefekten för kemiska institutionen – Leif Bülow – leif.bulow@kilu.lu.se

Arbetsmiljösamordnare kemicentrum – Johan Tejler – johan.tejler@kc.lu.se

Föreståndare brandfarlig vara

KILU/Biokemi

Urban Johansson
urban.johanson@biochemistry.lu.se

KILU/CAS

Ulf Ellervik
ulf.ellervik@chem.lu.se
Stf. Charlotta Turner
charlotta.turner@chem.lu.se

KILU/Bioteknik

Martin Hedström
martin.hedstrom@biotek.lu.se
stf. Eva Nordberg Karlsson
eva.nordberg_karlsson@biotek.lu.se

KILU/Fysikalisk kemi

Ulf Olsson
ulf.olsson@fkem1.lu.se 
stf. Maria Södergren
maria.sodergren@fkem1.lu.se

KILU/Kemisk fysik

Ebbe Nordlander
ebbe.nordlander@chemphys.lu.se
stf. Pavel Chabera
pavel.chabera@chemphys.lu.se 

KILU/Teknisk mikrobiologi

Magnus Carlquist
magnus.carlquist@tmb.lth.se
Peter Rådström
peter.radstrom@tmb.lth.se  

KILU/Tillämpad biokemi

Lei Ye
lei.ye@tbiokem.lth.se
Stf. Per-Olof Larsson
per-olof.larsson@tbiokem.lth.se

KILU/Biofysikalisk kemi

Kristofer Modig
kristofer.modig@bpc.lu.se

KC/gemensamma lokaler

Håkan Hansson
hakan.hansson@kilu.lu.se
Stf. Johan Tejler
johan.tejler@kc.lu.se

Institutionen för kemiteknik

Ola Wallberg
ola.wallberg@chemeng.lth.se
Christian Roslander 
christian.roslander@chemeng.lth.se 

Institutionen för livsmedelsteknik

Mattias Alveteg
mattias.alveteg@food.lth.se 
Stf.1 Olexandr Fedkiv
olexandr.fedkiv@food.lth.se 
​​​​​​​Stf. 2 Hans Bolin
hans.bolinsson@food.lth.se 

Colloidal Resource (externt företag)

Anna Stenstam
anna@colloidalresource.se
Karin Bryskhe
karin@colloidalresource.se

Sidansvarig: information@kc.lu.se | 2022-05-20