Hoppa till huvudinnehåll

Brandfarlig vara

Tillstånd

Vid all verksamhet med brandfarlig vara på Kemicentrum krävs tillstånd från Räddningstjänsten Syd. Nuvarande tillstånd för hantering av brandfarlig vara gäller till 2031. Räddningstjänsten Syd gör avsyning vid institution för att ge sitt godkännande att anläggningen får tas i bruk.

Det är viktigt att vara uppmärksam på att det vid lokal- och verksamhetsförändringar krävs alltid nytt tillstånd.

Föreståndare för brandfarlig vara

En föreståndare för brandfarlig vara ska finnas vid all verksamhet med brandfarlig vara. Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor utse en eller flera föreståndare för verksamheten. Dokument som visar personens kompetens och lämplighet som föreståndare, föreståndarens ansvarsområde och befogenheter samt avtal om föreståndaruppdraget ska bifogas ansökan.

Det är institutionen som utser föreståndare för hantering av brandfarlig vara och uppdraget är inte tidsbegränsat. Den som avsäger sig ansvaret som föreståndare för brandfarlig vara, anmäler det skriftligen till Kemicentrums arbetsmiljösamordnare och Byggnadsenheten.

Utbildning för föreståndare av brandfarlig vara erbjuds en gång per termin av byggnadsenheten vid Lunds universitet.

Det är viktigt att föreståndare för brandfarlig vara och ställföreträdande fräschar upp sina kunskaper genom att gå utbildningen när så behövs.

Samordningsansvar

Vid Kemicentrum finns en samordningsansvarig för brandfarlig vara (i enlighet med 6§ och 9§ SRVFS 2004:7), som är utsedd av Kemicentrums husstyrelse. Frågor om brandfarlig vara handläggs av Kemicentrums arbetsmiljösamordnare och samordnas av HMS-kommittén.

Samordningsansvarig föreståndare för brandfarlig vara vid Kemicentrum
Prefekten för kemiska institutionen – Ola Wendet– ola.wendt@chem.lu.se

Arbetsmiljösamordnare kemicentrum – Johan Tejler – johan.tejler@kc.lu.se

Föreståndare brandfarlig vara

KILU/Biokemi

Urban Johansson
urban.johanson@biochemistry.lu.se
stf. Tommy Cedervall
tommy.cedervall@biochemistry.lu.se

KILU/CAS

Ulf Ellervik
ulf.ellervik@chem.lu.se
stf. Charlotta Turner
charlotta.turner@chem.lu.se

KILU/Bioteknik

Martin Hedström
martin.hedstrom@biotek.lu.se
stf. Eva Nordberg Karlsson
eva.nordberg_karlsson@biotek.lu.se

KILU/Fysikalisk kemi

Joakim Stenhammar
joakim.stenhammar@fkem1.lu.se 
stf. Maria Södergren
maria.sodergren@fkem1.lu.se

KILU/Kemisk fysik

Ebbe Nordlander
ebbe.nordlander@chemphys.lu.se
stf. Pavel Chabera
pavel.chabera@chemphys.lu.se 

KILU/Beräkningskemi

Jan Forsman
jan.forsman@compchem.lu.se
stf. Marie Skepö
marie.skepö@compchem.lu.se

KILU/Teknisk mikrobiologi

Magnus Carlquist
magnus.carlquist@tmb.lth.se
Peter Rådström
peter.radstrom@tmb.lth.se  

KILU/Tillämpad biokemi

Lei Ye
lei.ye@tbiokem.lth.se
Stf. Per-Olof Larsson
per-olof.larsson@tbiokem.lth.se

KILU/Biofysikalisk kemi

Urban Johansson
urban.johanson@biochemistry.lu.se
stf. Tommy Cedervall
tommy.cedervall@biochemistry.lu.se

KC/gemensamma lokaler

Håkan Hansson
hakan.hansson@kilu.lu.se
Stf. Johan Tejler
johan.tejler@kc.lu.se

PLE/Kemiteknik

Mattias Alveteg
mattias.alveteg@food.lth.se
Borbala Erdei
borbala.erdei@chemeng.lth.se 

PLE/Livsmedel och läkemedel

Mattias Alveteg
mattias.alveteg@food.lth.se 
Stf. Olexandr Fedkiv
olexandr.fedkiv@food.lth.se 
 

Colloidal Resource (externt företag)

Anna Stenstam
anna@colloidalresource.se
Karin Bryskhe
karin@colloidalresource.se

Sidansvarig: information@kc.lu.se | 2022-05-20