Hoppa till huvudinnehåll

Kylanläggningar

På Kemicentrum finns ett antal kylanläggningar som betjänar kylrum, frysrum, kyllabb, konstantrum och luftkonditioneringar. Dessa anläggningar är verksamhetens ansvar och tillhör brukarna.

Enligt lag ska alla kylanläggningar som har ett köldmedieinnehåll av mer än 3 kg redovisas en gång per år enligt köldmediekungörelsens normer. Kemicentrum har under årens lopp upprättat 3 avtal, 2001, 2004, och ett nytt som börjar gälla 2009 där Akademiska Hus ansvarar för myndighetsredovisning en gång per år av alla kylanläggningarna.

Uppdragets omfattning:

1. Efter köldmedieförordningen SFS 2007:846 utföra
    kontroll samt läcksökning 1 gång/år.

2. Journalföra åtgärder såsom påfyllning och 
    avtappning av köldmedium och vad som
    vidtagits vid kontroll och reparation av
    köldmediekretsen.

3. Sammanfatta redovisning till kommunen miljö- och
    hälsoförvaltning.

4. Vid upptäckt anmäla skadat och förslitet material
    som är i behov av reparation eller utbyte.

5. I samband med Kemicentrum byta skadade eller
    förslitna delar.

6. Vid akuta felaktigheter, åtgärda dessa efter
    godkännande av beställares representant.

När det gäller fakturering av den årliga myndighetskontrollen ut till institutioner/avdelningar som har denna typ av kyla har LTH beslutat att från och med 2008 tar LTH denna kostnad. Dvs. att de institutioner/avdelningar som tillhör LTH inte behöver betala kostnaden för den årliga myndighetskontroll. 

De institutioner/avdelningar som tillhör Naturvetenskapliga fakulteten debiteras kostnaden per kylrum, frysrum, kyllabb och luftkonditionering enligt avtal. Vid fakturering bifogas avtalet för myndighetskontrollen.

Dokument

Lista över kylanläggningar i Rutiner - Kemiska institutionens sharepoint (inloggning med Lucat)

Sidansvarig: information@kc.lu.se | 2022-06-08