lu.se

Kemicentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kommitténs sammansättning

Arbetsgivarrepresentanter utses av fakulteterna, arbetstagarrepresentanter av de tre fackliga organisationerna och studentrepresentanter utses av studentkårerna. 

Arbetsgivarrepresentanter

Johan Tejler, Ordförande
Andreas Håkansson, Institutionen för livsmedelsteknik
Ola Wallberg, Institutionen för kemiteknik
Leif Bülow, Kemiska institutionen

Arbetstagarrepresentanter

Mats Cedervall, Inst för informationsteknologi. SACO (ordinarie)
ST Vakant
SEKO Vakant 

Studeranderepresentanter

Nicole Nilsson, Studerandeskyddsombud Kemi- och Biotekniksektionen, LTH                                          
Sara Abrahamsson, Studerandeskyddsombud, Ekosystemteknik, LTH
Ivar Connheim, Studerandeskyddsombud, KERUB, Naturvetenskapliga fakulteten

Närvaro- och yttranderätt 

Huvudskyddsombud Carl Grey
Tf. Administrativ chef Håkan Hansson
Husprefekt, Martin Hedström