Hoppa till huvudinnehåll

Kommitténs sammansättning

Arbetsgivarrepresentanter utses av fakulteterna, arbetstagarrepresentanter av de tre fackliga organisationerna och studentrepresentanter utses av studentkårerna. 

Arbetsgivarrepresentanter

Johan Tejler, Ordförande
Mattias Alveteg, Institutionen för livsmedelsteknik
Ola Wallberg, Institutionen för kemiteknik
Leif Bülow, Kemiska institutionen

Arbetstagarrepresentanter

Mats Cedervall, Inst för informationsteknologi. SACO (ordinarie)
ST Vakant
SEKO Vakant 

Studeranderepresentanter

Karl Ekberg, Studerandeskyddsombud Kemi- och Biotekniksektionen, LTH
Noah Andréasson, Studerandeskyddsombud, Ekosystemteknik, LTH
Ivar Connheim, Studerandeskyddsombud, KERUB, Naturvetenskapliga fakulteten

Närvaro- och yttranderätt 

Huvudskyddsombud Magnus Alsterfjord
Administrativ chef Håkan Hansson
Husprefekt, Martin Hedström

Sidansvarig: information@kc.lu.se | 2022-06-08