Hoppa till huvudinnehåll

Kommitténs sammansättning

Arbetsgivarrepresentanter utses av fakulteterna, arbetstagarrepresentanter av de tre fackliga organisationerna och studentrepresentanter utses av studentkårerna. 

Arbetsgivarrepresentanter

Johan Tejler, Ordförande
Mattias Alveteg, Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap
Marie Skepö, Kemiska institutionen

Arbetstagarrepresentanter

Mats Cedervall, Inst för informationsteknologi. SACO (ordinarie)
ST Vakant
SEKO Vakant 

Studeranderepresentanter

Fabian Morén, Studerandeskyddsombud Kemi- och Biotekniksektionen, LTH
Malte Rittfeldt, Vice ordförande (Studerandeskyddsombud vakant tills vidare), Ekosystemteknik, LTH
Liam Göransson, Studerandeskyddsombud, KERUB, Naturvetenskapliga fakulteten

Närvaro- och yttranderätt 

Huvudskyddsombud Magnus Alsterfjord
Administrativ chef Håkan Hansson
Husprefekt, Martin Hedström

Sidansvarig: information@kc.lu.se | 2022-06-08