Hoppa till huvudinnehåll

Forskning på Kemicentrum

På Kemicentrum bedrivs forskning i världsklass i en kreativ, innovativ och gränsöverskridande miljö. Här arbetar forskare från en rad olika forskningsområden och inriktningar inom kemin för att förstå, förklara och förbättra vår värld. Några av våra främsta forskningsområden är inom livsmedel och läkemedel, förnybara resurser, VA-teknik, material, miljö och energi.

Här bedrivs alltifrån grundforskning till tillämpad forskning och uppdragsforskning. Det gränsöverskridande samarbete mellan olika forskargrupper, institutioner och fakulteter och inte minst med näringslivet och industrin som Kemicentrums miljö skapar bidrar inte bara till högkvalitativ forskning och utbildning utan ofta också till innovationer och praktiska tillämpningar som gynnar samhället.

Kemicentrums läge i det norra universitetsområdet i Lund, mitt i den spännande Öresundsregionen, med närhet till flera stora forskningscentrum, industrier och företag, så som MAX IV och den kommande forskningsanläggningen ESS, ger optimala förutsättningar för utveckling, samarbete och kommersialisering.

Våra tre institutioner

Forskningen vid Kemicentrum sker vid våra tre institutioner. På institutionernas hemsidor kan du läsa mer om forskningen som bedrivs på respektive institution och komma i kontakt med forskargrupper och forskare. Nedan kommer en kort sammanfattning om respektive institutions forskning.

Forskning vid Kemiska institutionen

Kemiska institutionen bedriver forskning till förmån för ett hållbart samhälle. På kemiska institutionen bedrivs såväl grundläggande som tillämpad forskning. Starka fokusområden är miljö, förnybara resurser och hälsa.

Forskningsämnen/forskargrupper vid Kemiska institutionen: biokemi, biofysikalisk kemi, bioteknik, teknisk mikrobiologi, tillämpad biokemi, fysikalisk kemi, teoretisk kemi, kemisk fysik, organisk kemi, oorganisk kemi, analytisk kemi, material och polymerkemi.

Forskning - Kemiska institutionen

Forskning vid institutionen för livsmedelsteknik

På Livsmedelsteknik bedrivs forskning inom de flesta områden i kedjan från råvara till effekter på konsumentens hälsa. Forskningen kännetecknas av en tvärvetenskaplig fokusering på processning med det övergripande syftet att optimera våra livsmedel såväl avseende bekvämlighet som konsumentupplevd kvalitet.

Forskningsämnen/forskningsgrupper: Industriell näringslära, livsmedelshygien, livsmedelskemi, livsmedelsteknologi, livsmedelsteknik, läkemedelsteknologi.

Forskning - Institutionen för livsmedelsteknik

Forskning vid institutionen för kemiteknik  

Forskningen på institutionen för Kemiteknik är miljörelaterad, syftande till ett uthålligt samhälle. Forskningen baseras på resurseffektiv teknik för hållbar utveckling. Forskningen är i stor utsträckning tillämpningsinriktad och fokuserad mot hållbara processer och VA-teknik.

Forskning - Institutionen för kemiteknik

Sidansvarig: information@kc.lu.se | 2021-11-10