Hoppa till huvudinnehåll

Genetiskt modifierade mikroorganismer/ organismer

Genetiskt modifierade mikroorganismer (GMM)

Genetiskt modifierade mikroorganismer (GMM) - innesluten användning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om genmodifierade mikroorganismer (GMM) vilka syftar till att skydda både hälsa och miljö är följande AFS 2011:2 i ursprunglig lydelse och ändringsföreskriften AFS 2018:9.

Föreskrifterna gäller innesluten användning (i laboratorium/djurhus eller motsvarande) av genetiskt modifierade mikroorganismer (GMM är t ex cellkulturer med en extra gen som inte tillkommit genom naturliga processer). All typ av GMM-hantering kräver anmälan eller tillstånd (undantag beskrivs i 3 och 5 §§ förordning 2000:271). Tillstånd krävs för hantering av GMM som är riskfyllda (R), endast ett fåtal tillstånd finns för LU. GMM som utgör försumbar (F)- eller låg (L) risk för människa eller miljön behöver istället anmälan. Blanketter finns att hämta på Anmälan och tillstånd för GMM-verksamhet - Arbetsmiljöverket.

Kompletta ansökningar och uppdateringar skickas till Arbetsmiljösamordnare vid Kemicentrum för genomläsning, diarieföring och kontakt med Arbetsmiljöverket. Handläggningstiden för F-verksamhet eller L-verksamhet är 45 dagar efter det att en fullständig anmälan har lämnats till arbetsmiljöverket.

Uppdatera anmälan årligen om det skett förändringar.

Genetiskt modifierade organismer (GMO)

Genetiskt modifierade organismer (GMO) - innesluten användning

SJVFS 2019:78 från Jordbruksverket om innesluten användning av genetiskt modifierade växter.

Bestämmelser om innesluten användning av andra genetiskt modifierade organismer än mikroorganismer finns i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2007:29) om innesluten användning av genetiskt modifierade växter, i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 1995:33) om användning av genetiskt modifierade djur och i Havs- vattenmyndigheten föreskrifter (FIFS 2004:2) om genetiskt modifierade vattenlevande organismer.

Alla som använder genetiskt modifierade landlevande växter eller djur inneslutet (t.ex. i växthus, djurhus eller motsvarande) ska ansöka om tillstånd för brukande av anläggning, och sedan anmäla den inneslutna användningen till Jordbruksverket. Motsvarande gäller för vattenlevande organismer som är Fiskeriverkets ansvarsområde.

Sidansvarig: information@kc.lu.se | 2022-05-20