Informationsdisken

Informationsdisken finns i Kemicentrums bibliotek.

Kartor över Kemicentrum

I Informationsdisken kan du få hjälp med:

  • Kontakta personal inom Kemicentrum
  • Boka och hämta ut AV-utrustning.
  • Utkvittering av tentor (inte äldre än 6 månader)
  • Utkvittering av nycklar till våra gästbostäder
  • Lämna in och återfå upphittade värdesaker

Övriga ärenden

Övriga ärenden hänvisar vi till Administrativa enheten, såsom exempelvis hantering av behörigheter för passerkort och bokning av lokaler på Kemicentum.

Aktivera och ändra behörighet och giltighetstid för passerkort
För hantering av behörighet på passerkort skicka ett email till: access@kc.lu.se
Ange namn, kortnummer och period. Begäran ska alltid skickas in av handledare, avdelningsadministratör eller motsvarande. 

Boka undervisningslokaler samt konferensrum på Kemicentrum
För bokning av lokaler skicka ett e-mail till: lokalbokning@kc.lu.se
Ange datum, tid, kostnadsställe, kontering, namn på bokare samt syfte med bokning.

Administrativa enheten - Kemiska institutionen

Öppettider

Information om öppettider finner du på bibliotekets webbplats. 

Kemicentrums biblioteks webbplats 

E-post

kemibiblioteket@science.lu.se 

Telefon

070-617 50 11 

Sidansvarig: information@kc.lu.se | 2021-11-10