lu.se

Kemicentrum

Lunds universitet

Informationsdisken

Informationsdisken finns i Kemicentrums bibliotek.

I Informationsdisken kan du få hjälp med:

  • Kontakta personal inom Kemicentrum.
  • Boka och hämta ut AV-utrustning.
  • Utkvittering av tentor (inte äldre än 6 månader)
  • Utkvittering av nycklar till våra gästbostäder
  • Lämna in och återfå upphittade värdesaker

Övriga ärenden

Övriga ärenden hänvisar vi till berörd personal på Administrativa enheten, såsom exempelvis:

  • Aktivera och ändra behörighet och giltighetstid för passerkort
  • Boka undervisningslokaler samt konferensrum

Administrativa enheten på Kemiska institutionen - kilu.lu.se 

Öppettider

Mer information om öppettider finner du på Naturvetenskapliga bibliotekets gemensamma webbplats. 

Naturvetenskapliga bibliotekets webbplats 

Kontakt

E-post
kemibiblioteket@science.lu.se

Telefon
046-222 94 23