Informationsdisken

Informationsdisken finns i Kemicentrums bibliotek.

Kartor över Kemicentrum

I Informationsdisken kan du få hjälp med:

  • Kontakta personal inom Kemicentrum.
  • Boka och hämta ut AV-utrustning.
  • Utkvittering av tentor (inte äldre än 6 månader)
  • Utkvittering av nycklar till våra gästbostäder
  • Lämna in och återfå upphittade värdesaker

Övriga ärenden

Övriga ärenden hänvisar vi till berörd personal på Administrativa enheten, såsom exempelvis:

  • Aktivera och ändra behörighet och giltighetstid för passerkort
  • Boka undervisningslokaler samt konferensrum

Administrativa enheten - Kemiska institutionen

Öppettider

Information om öppettider finner du på bibliotekets webbplats. 

Kemicentrums biblioteks webbplats 

E-post

kemibiblioteket@science.lu.se 

Telefon

0706-17 50 11

Sidansvarig: information@kc.lu.se | 2021-11-10