Hoppa till huvudinnehåll

Skyddsronder

Skyddsronder genomförs på Kemicentrum en gång per termin. Skyddsrond kan vara allmän eller riktad skyddsrond med särskild inriktning på kontroll av dragskåp, slangkopplingar, belysning etc.

Vid skyddsronderna deltar normalt arbetsmiljöansvarig, brandskyddsansvarig och skyddsombudet vid avdelningen samt huvudskyddsombudet för Kemicentrum.

Protokoll från skyddsrond skall skrivas på nedanstående blankett och skickas utskrivet och signerat till arbetsmiljösamordnare Johan Tejler för arkivering samt för rapportering i Kemicentrums HMS-kommitté.


Hitta information och protokoll på Skyddsronder - HR-webben Välj protokollet för institutioner med laborativ verksamhet. 

Se också Psykosocial skyddsrond - HR-webben

Inför skyddsrond

Inför varje skyddsrond skall föregående skyddsrondsprotokoll medföras som kontroll på att tidigare anmärkningar åtgärdats. Om en anmärkning fortfarande inte åtgärdats skall detta antecknas under en speciell kolumn, ej åtgärdat, där datum för första påpekandet skall noteras. I protokollet skall tydligt framgå av vilken anledning detta inte utförts samt när anmärkningen kommer att åtgärdas.

Anvisningar för skyddsrondsprotokollet

I protokollet finns en kolumn för funktionskontroll av ögonduschar. I denna skall antecknas vilket datum som kontrollen utförts, detta för att följa upp att ingen ögondusch glömts bort vid kontrollen. Alla ögonduschar funktionstestas två gånger per år av Kemicentrums administration, men skall konditioneras en gång per månad av verksamheten för att hindra igensättning av kalk. Denna aktivitet skall dokumenteras i loggbok.  

I protokollet finns även en kolumn för checklista för ”Egenkontroll av brandskydd och kemikaliehantering”. Ansvarig för brandskydd utför detta två gånger per år. Anteckna vilket datum som denna egenkontroll är utförd. 

HMS-kommittén granskar samtliga skyddsrondsprotokoll samt bevakar och följer upp alla anmärkningar.

Sidansvarig: information@kc.lu.se | 2022-05-19