Hoppa till huvudinnehåll

Brandskydd

Vid varje institution ska finnas brandskyddsansvarig med särskilda uppgifter inom institutionens allmänna systematiska brandskyddsarbete (SBA). Brandskyddsansvarig kan vara prefekten, avdelningsföreståndaren eller annan arbetsgivarrepresentant. För att kunna ta emot en uppgiftsfördelning/delegering krävs förutom befogenheter och resurser även kompetens för uppgiften. Särskild återkommande utbildning i systematiskt brandskyddsarbete anordnas för utsedda personer och för skyddsombud av Byggnadsenheten.

Att vara brandskyddsansvarig är ett åtagande med arbetsgivaransvar.

Varje brandskyddsansvarig ska genomföra brandskyddsrond och upprätta SBA-protokoll minst två gånger per år för sitt skyddsområde. Använd protokollen i högerspalten för egenkontroll av brandskydd. Egenkontroll "Laboratorier" för labbutrymmen används tillsammans med egenkontroll "Övrigt" för varje avdelning.

Årlig uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet, (se dokument i högerspalt), är ett instrument för att utveckla och förbättra Kemicentrums befintliga brandskyddsarbete. Protokollet fylls i av brandskyddsansvarig och skickas till Kemicentrums arbetsmiljösamordnare för sammanställning och utvärdering av Kemicentrum som helhet. Sammanställning och utvärdering föredras sedan vid kemicentrums HMS-kommitté

Föreståndare för brandfarlig vara

En föreståndare för brandfarlig vara ska finnas vid all verksamhet med brandfarlig vara. Läs mer under Tillståndsansökan: brandfarlig vara.

Samordningsansvar

Vid Kemicentrum finns en samordningsansvarig för brandskydd, som är utsedd av Kemicentrums husstyrelse. Brandskyddsfrågor handläggs i praktiken av Kemicentrums arbetsmiljösamordnare och samordnas av HMS-kommittén.

Samordningsansvarig för brandskyddsarbete vid Kemicentrum: 

Ola Wendt
Prefekt för Kemiska institutionen 
ola.wendt@chem.lu.se

Utförare av samordning för brandskyddsarbete vid Kemicentrum:

Johan Tejler
Arbetsmiljösamordnare på Kemicentrum
johan.tejler@kc.lu.se

Brandskyddsansvariga vid Kemicentrum

KILU/Biokemi

Urban Johansson
urban.johanson@biochemistry.lu.se

KILU/Bioteknik

Martin Hedström
martin.hedstrom@biotek.lu.se
stf. Eva Nordberg Karlsson
eva.nordberg_karlsson@biotek.lu.se

KILU/Fysikalisk kemi

Maria Södergren
maria.sodergren@fkem1.lu.se
Stf. Emma Sparr
emma.sparr@fkem1.lu.se

KILU/Biofysikalisk kemi

Kristofer Modig
kristofer.modig@bpc.lu.se

KILU/Kemisk fysik

Tönu Pullerits
tonu.pullerits@chemphys.lu.se
Stf. Ivan Scheblykin
ivan.scheblykin@chemphys.lu.se

KILU/CAS

Ulf Ellervik
ulf.ellervik@chem.lu.se
Stf. Charlotta Turner
charlotta.turner@chem.lu.se

KILU/Teknisk mikrobiologi

Magnus Carlquist
magnus.carlquist@tmb.lth.se
Stf. Ed Van Niel
ed.van_niel@tmb.lth.se

KILU/Beräkningskemi

Martin Trulsson
martin.trulsson@teokem.lu.se
Stf. Per-Olof Widmark
per-olof.widmark@teokem.lu.se

KILU/Tillämpad biokemi

Lei Ye
lei.ye@tbiokem.lth.se
Stf. Per-Olof Larsson
per-olof.larsson@tbiokem.lth.se

PLE/Kemiteknik

Mattias Alveteg
mattias.alveteg@food.lth.se
Stf. Christian Roslander
christian.roslander@chemeng.lth.se

PLE/Livsmedel och läkemedel

Mattias Alveteg
mattias.alveteg@food.lth.se
Stf. Hans Bolinsson
hans.bolinsson@food.lth.se

KC/gemensamma lokaler

Håkan Hansson
hakan.hansson@kilu.lu.se
Stf. Johan Tejler
johan.tejler@kc.lu.se

Colloidal Resource (externt företag)

Anna Stenstam
anna@colloidalresource.se
Karin Bryskhe
karin@colloidalresource.se

Dokument

Följande dokument finns att hämta på Brandfarlig och explosiv vara - HR-webben:

  • Brandskyddshandbok 
  • Mall-brandskyddskontroll 
  • Mall-årlig uppföljning av brandfarlig och explosive vara
  • Åtgärder vid brand och utrymning

Följande dokument finns att hämta i Brandskydd - Kemiska institutionens sharepoint (inloggning med Lucat):

  • Riskutredning och klassningsplan - KILU 
  • Riskbedömning Ventilationsbortfall KILU 
  • Riskutredning och klassningsplan - Livsmedelsteknik 
  • Riskutredning - Kemiteknik 

Sidansvarig: information@kc.lu.se | 2022-05-19