lu.se

Kemicentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Brandskydd

Vid varje institution ska finnas brandskyddsansvarig med särskilda uppgifter inom institutionens allmänna systematiska brandskyddsarbete (SBA). Brandskyddsansvarig kan vara prefekten, avdelningsföreståndaren eller annan arbetsgivarrepresentant. För att kunna ta emot en uppgiftsfördelning/delegering krävs förutom befogenheter och resurser även kompetens för uppgiften. Särskild återkommande utbildning i systematiskt brandskyddsarbete anordnas för utsedda personer och för skyddsombud av Byggnadsenheten.

Att vara brandskyddsansvarig är ett åtagande med arbetsgivaransvar.

Varje brandskyddsansvarig ska genomföra brandskyddsrond och upprätta SBA-protokoll fyra gånger per år för sitt skyddsområde, två gånger per år i kontor och fyra gånger per år i utrymmen som har högre brandrisk såsom laboratorier, verkstäder etc. samt i studentutrymmen. Använd protokollen i högerspalten för egenkontroll av brandskydd. Egenkontroll "Laboratorier" för labbutrymmen används tillsammans med egenkontroll "Övrigt" för varje avdelning.

Årlig uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet, (se dokument i högerspalt), är ett instrument för att utveckla och förbättra Kemicentrums befintliga brandskyddsarbete. Protokollet fylls i av brandskyddsansvarig och skickas till Kemicentrums arbetsmiljösamordnare för sammanställning och utvärdering av Kemicentrum som helhet. Sammanställning och utvärdering föredras sedan vid kemicentrums HMS-kommitté

Samordningsansvar

Vid Kemicentrum finns en samordningsansvarig för brandskydd, som är utsedd av Kemicentrums husstyrelse. Brandskyddsfrågor handläggs av Kemicentrums arbetsmiljösamordnare och samordnas av HMS-kommittén.

Samordningsansvarig för brandskyddsarbete vid Kemicentrum
Prefekten för kemiska institutionen – Leif Bülow – leif.bulow@kilu.lu.se

Arbetsmiljösamordnare kemicentrum – Johan Tejler – johan.tejler@kc.lu.se

Brandskyddsansvariga vid Kemicentrum

Institution/avdelningBrandskyddsansvarigStällföreträdande
KILU / BiokemiUrban Johanson
KILU / BioteknikMartin HedströmEva Nordberg Karlsson
KILU / Fysikalisk kemiMaria SödergrenEmma Sparr
KILU / Biofysikalisk kemiKristofer Modig
KILU / Kemisk fysikTönu PulleritsIvan Scheblykin
KILU / CASUlf EllervikCharlotta Turner
KILU / Teknisk mikrobiologiMagnus CarlquistEd Van Niel
KILU / Teoretisk kemiMartin TrulssonPer-Olof Widmark
KILU / Tillämpad biokemiLei YePer-Olof Larsson
Institutionen för kemiteknikOla WallbergMats Galbe
Institutionen för livsmedelsteknikOlexandr FedkivHans Bolinsson
KC / Gemensamma lokalerHåkan HanssonJohan Tejler 
Colloidal Resource (externt företag)Anna StenstamKarin Bryskhe

Föreståndare för brandfarlig vara

En föreståndare för brandfarlig vara ska finnas vid all verksamhet med brandfarlig vara. Läs mera här