Hoppa till huvudinnehåll

Samverkan med omvärlden

För oss på Kemicentrum är det viktigt att samverka med det omgivande samhället. Vi arbetar aktivt med att dela med oss av den forskning och kunskap som finns på Kemicentrum samt på olika sätt möta vår omgivning.

Samverkan med skolan och allmänheten

På Kemicentrum önskar vi på ett lustfyllt sätt inspirera och och intressera unga för naturvetenskap och teknik. Vi driver och medverkar i flera utåtriktade aktiviteter som riktar sig till både skolan och allmänheten.

På Kemiska institutionens hemsida kan du läsa mer om våra aktiviteter för skolan och allmänheten:

Aktiviteter och projekt för skolor - Kemiska institutionen

Aktiviteter och projekt för allmänheten - Kemiska institutionen

Samverkan med näringslivet och offentlig sektorn

På Kemicentrum sker en mängd samarbeten med näringslivet och den offentliga sektorn kring både forskning och utbildning.

Mycket av forskningen på Kemicentrum sker i nära samarbete med externa aktörer och finansieras i olika mån av externa forskningsfinansiärer.

Under utbildningen finns goda möjligheter för samverkan med arbetslivet genom exempelvis arbetsplatsförlagda examensarbeten eller praktik i industrin/näringslivet. Vi tar också in yrkesverksamma personer som tidigare studerat eller arbetat på Kemicentrum för att hålla föredrag under utbildningen. Varje år arrangerar våra studenter även arbetsmarknadsdagar med olika inriktningar.

Är du intresserad av att veta mer om vår samverkan med näringslivet och offentliga verksamheter kontakta information@kc.lu.se 

Vill du samverka med oss?

Kontakta information@kc.lu.se 

Sidansvarig: information@kc.lu.se | 2021-11-10