Karta över hjärtstartares position på Kemicentrum. Illustration.