lu.se

Kemicentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Frågor och svar, FAQ

Lokaler och servicefunktioner på Kemicentrum

Hur får jag ett passerkort?

För att hämta ut ett passerkort krävs att du är antagen och registrerad på en kurs som ges av någon av institutionerna på Kemicentrum eller LTH. Med detta får du tillgång till Kemicentrums publika delar samt datorsalar dygnet runt.

Mer information hittar du här:

Information om passerkort

Öppettider för utlämning av passerkort

Behöver jag ett passerkort på Kemicentrum?

Under dagtid krävs passerkort för att komma in i datorsalarna och på avdelningarna.
Passerkort krävs även för att komma in via samtliga entréer förutom A,B, C och E (som alltid är öppna på vardagar under dagtid)

Kemicentrums öppettider:
Vardagar 7.30-16.30 

På vardagar mellan 16.30-07.30 och på helger är enbart ingångarna A, B, C och E öppna för dig med passerkort.

Kemicentrums öppettider?

Ingångarna:
Vardagar 7.30-16.30
Mellan kl. 16.30 -07.30 är enbart ingångarna A, B, C och E öppna för dig med passerkort.

Biblioteket och Informationsdisk:

Informationsdisken finns i Kemicentrums bibliotek.

Information om aktuella öppettider för bibliotek och informationsdisk finns på bibliotekets webbplats. 

Kemicentrums biblioteks webbplats

Hur hittar jag på Kemicentrum?

Var finns datorsalarna?

Se på kartan här

Passerkort krävs för att komma in i datorsalarna.

Var finns studenternas uppehållsrum?

Studenternas uppehållsrum finns i hus 1 vid ingång C.

Se karta över Kemicentrum här 

Var kan jag köpa kaffe/lunch?

Kaffe, andra drycker och lättare snacks finns att köpa i Kemicentrums Cafeteria, Café Ester samt i varuautomater vid ingång A och mellan hörsal C och D. Lunch finns att köpa i Café Ester. Vänligen respektera att medhavd lunch inte får ätas i Café Ester!

Var kan jag förvara och mikra min lunch?

I studenternas uppehållsrum finns kylskåp och mikrovågsugnar.

Se karta över Kemicentrum här 

Upphittat?

Upphittade värdesaker lämnas till Biblioteket. T.ex upphittade kläder, väskor, block etc. läggs i ”upphittat-lådan” som finns på plan -1.

Var finns möjlighet att skriva ut, kopiera och scanna?

Skrivare finns i samtliga datorsalar. I datorsal Te (Tellurium) och Sb (Stibium) finns även scanner.

Kopior samt färgutskrifter kan man göra i datorsal Na (Natrium) samt i Kemicentrums bibliotek.

Mer information om utskrifter, utskriftskonto och support hittar du på LTHs sida om datorsupport .

Här hittar du datorsalarna

Vad är Lucat/student ID?

Som student vid Lunds universitet erhåller du ett unikt användarnamn, så kallat Lucat/student ID.

Studentkontot skapas när du blir registrerad som antagen vid Lunds universitet, några dagar efter det att du fått det andra antagningsbeskedet. Du kommer att få instruktioner om hur du aktiverar kontot till den mejladress som du angav när du anmälde dig via antagning.se.

Genom att identifiera dig som student vid Lunds universitet med ditt Lucat/student ID får du tillgång till bl.a. universitetets elektroniska informationsresurser på campus och hemifrån, datorer, internet, e-post och Googles eget Officepaket.  Där kan du även kolla dina registrerade studieresultat via Ladok och söka kontaktuppgifter till andra studenter.

Du kan nå de flesta av dessa resurser genom den gemensamma studentportalen:

Lucat/student ID

Om du har glömt bort ditt lösenord kan du beställa ett nytt här.

Om du har problem att använda Lucat/student ID kan du vända dig till Servicedesk:
E-post: servicedesk@lu.se
Telefon: 046-222 29 00 

Var hittar jag studieplatser?

I Hus 1, vån +1 finns det ett 50-tal läsplatser för enskilt arbete.
Ta trappan/hissen från korridoren mellan ingång A och E, utanför studenternas uppehållsrum.

Se kartan här

Var hittar jag grupprum?

Grupparbetsplatser
I Hus 1, vån +1, finns studieplatser för grupparbete.
Ta trappan/hissen upp från korridoren mellan ingång A och E.

Vid två av grupparbetsplatserna finns monitorer som man kan koppla sin dator till. Övriga grupparbetsplatser har whiteboardtavlor.

Grupprum

Vid ingång C, vid studenternas uppehållsrum finns 8 grupprum med plats för ca 4-5 personer per rum.

Mellan sal S & T och Café Ester finns 8 grupprum. Även dessa är för ca 4-5 personer per rum. Grupprum är inte bokningsbara.

Samtliga grupprum/grupparbetsplatser är utrustade med whiteboard, eluttag och har trådlöst nätverk (Eduroam).

Se karta över Kemicentrum

Var finns skötbord?

På toaletten bredvid sal S & T på plan 0 finns skötbord och på toaletten vid igång E (mitt emot hissarna).

Studier

Hur kommer jag i kontakt med min lärare?

Kontaktuppgifter till all personal på Lunds universitet hittar du lättast genom att söka på personens namn i sökfältet till höger på Lunds universitets hemsida, välj sedan kategori personal för att se kontaktuppgifter.

Du kan även kontakta informationsdisken (finns i biblioteket) på Kemicentrum så kan de hjälpa dig.

Hur kommer jag i kontakt med min studievägledare?

För dig som läser kurser eller program inom kemi vid den naturvetenskapliga fakulteten

Studentexpeditionen på Kemicentrum

För dig som läser ett program på LTH 

Studievägledning LTH

Var vänder jag mig för studieresultat och intyg?

Var hittar jag kurslitteratur?

Kemicentrums bibliotek tillhandahåller ett läsexemplar av alla kursböcker. Dessa läses enbart på biblioteket, fråga i bibliotekets reception. En del kursböcker finns även att läsa elektroniskt, fråga gärna i biblioteket så kan de hjälpa dig.

Kemicentrums bibliotek

LTHs Studiecentrums bibliotek tillhandahåller referensexemplar av all aktuell kurslitteratur.

LTH Studiecentrum bibliotek

För LTH studenter finns även kurslitteratur att köpa på KFS bokhandel (TLTHs, Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, bokhandel) som finns på LTH Studiecentrum.

KFS bokhandel

Kurskompendier säljs i tryckeriet (Media tryck) på vån -1, vid ingång E.

Media trycks öppettider:
10-16 (måndagar) 
09-16 (tisdag-fredag)

 

 

Hälsa, miljö och säkerhet

Vad gör jag vid utrymning?

Om larmet går ta dig via närmsta utrymningsväg till din återsamlingsplats.

Se återsamlingsplatser här

Läs mer om säkerhet här

Var hittar jag Kemicentrums säkerhetsföreskrifter?

På Kemicentrums hemsida, här

Var vänder jag mig om jag som student mår dåligt eller behöver stöd i mina studier?

Har du en funktionsnedsättning (Dyslexi synskada osv), kan du ha rätt till stödåtgärder, t ex anteckningshjälp, förlängd tentamenstid, stöd av mentor och specialpedagogs service. Du bör diskutera stödåtgärder med en samordnare vid Avdelningen för pedagogiskt stöd vid Lunds universitet.

Student med funktionsnedsättning

Mår du dåligt eller känner dig stressad över din livssituation kan du vända dig till Studenthälsan.

Studenthälsan

Du som studerar vid LTH och vill/behöver prata med en kurator kan vända dig till LTHs kuratorer.

LTHs kuratorer

Vi rekommenderar även att du först och främst pratar med din studievägledare så kan de hjälpa dig vidare.