lu.se

Kemicentrum

Lunds universitet

Klicka på bilderna nedan för att se mer detaljerade kartor över Kemicentrums publika delar.

Plan 0 
Administration
Informationsdisk
Bibliotek
Konferensrum
Sammanträdesrum
Sal A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, R, S, T

PDF-version för utskrift

Plan -1
Media-Tryck
Bokmagasin
Sal P, U, W, X, Y
Vaktmästeri
Sammanträdesrum

PDF-version för utskrift