lu.se

Kemicentrum

Lunds universitet

Reproverksamhet

Trycksaker tillverkas av Mediatryck som är universitetets centrala tryckeri. Bland annat trycker man här affisher, kompendier och avhandlingar. Mediatryck håller till på plan -1 i hus III, bredvid Vaktmästeriet.

Media-tryck

Öppettider

Media-Tryck på Kemicentrum är stängt tills vidare. 

Mån: 10-16
Tis-fre: 9-16
Lunch: 12-12.30

Kontakt

Paula Leckius
E-post: Paula.Leckius@kc.lu.se
Telefon: 046-222 83 48