lu.se

Kemicentrum

Lunds universitet

Öppettider

Öppettider på Kemicentrum

Entrédörrar 

Kemicentrums entrédörrar kommer att vara låsta tills vidare. Anställda och studenter med behörighet på sina passerkort kommer in på Kemicentrum.

Informationsdisk

Kemicentrums informationsdisk är öppen kl. 08-12 helgfria vardagar. Tiderna gäller även telefontider.

Kemicentrums bibliotek

Service- och lånedisken är öppen kl 10-12 på helgfria vardagar. Kemicentrums studenter har även tillgång till biblioteket med LU-kort: måndag till fredag: 8-10, 12-15. Det finns en självutlåningsdator i biblioteket.

Anställda på Kemicentrum har tillgång till bibliotek och bokmagasin dygnet runt, året runt.

Observera att antalet läsplatser i biblioteket är reducerade.

Studieplatser och datorsalar

Studieplatser och datorsalar på Kemicentrum kommer att hållas tillgängliga i den omfattning som är möjlig med undvikande av smittspridning. Utgångspunkten är att alla studenter ska studera hemifrån och undvika fysiska möten så mycket som möjligt.