lu.se

Kemicentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Öppettider/ Opening hours

Öppettider Kemicentrum

Alla entrédörrar kommer att vara låsta dygnet runt tills vidare. Anställda och studenter med behörighet på sina passerkort kommer in på Kemicentrum.

Övriga som behöver komma in till Kemicentrum kan kontakta: 
Informationsdisk: 046-222 83 49

För personligt besök till anställd på Kemicentrum, kontakta denne direkt.

 

Opening hours at Kemicentrum

All entrance doors are closed until further notice. Employees and students with valid access on their LU cards may enter Kemicentrum.

Other people requiring entrance should contact: 
Information desk: 046-222 83 49

For personal visits to employees at Kemicentrum, please contact them directly.