Nyanställda och gäster

Välkommen till Kemicentrum, nordens största centrum för utbildning och forskning inom kemi. Kemicentrum är en stor och komplex byggnad med en internationell och dynamisk miljö, vilket ger stora möjligheter för högkvalitativ forskning, men ställer även krav på oss som är verksamma i huset. Inte minst vad gäller säkerhet och arbetsmiljö.

För nyanställda och gäster som ska arbeta på Kemicentrum är det viktigt att få en bra introduktion, inte minst ur ett säkerhetsperspektiv. På denna sida har vi samlat information som kan användas vid introduktionen.

Sharepoint för anställda

Som stöd för introduktionen finns en checklista på punkter som är viktiga att gå igenom. Checklistan och andra viktiga dokument hittar du i vår interna Sharepoint för anställda.

Generella säkerhetsföreskrifter - obligatorisk läsning!

Det är obligatoriskt att ta del av och följa Kemicentrums generella säkerhetsanvisningar.

Generella säkerhetsanvisningar

Det är också obligatoriskt att intyga att man läst och förbinder sig att följa Kemicentrums generella säkerhetsanvisningar.

Intyget finner du här.

Skriv ut intyget, signera detta och lämna till din lokal administratör. Dokumentet arkiveras på din avdelning. Det är obligatoriskt att använda dokumenten Check-in och Check-out för tidsbegränsade anställningar och gäster. Se rutan med nyttiga länkar.

Kemicentrums gästlägenheter

Kemicentrum förfogar över ett antal lägenheter och korridorrum som hyrs ut till gästforskare, utbytesstudenter och internationella stipendiater. Läs mer om Kemicentrums gästlägenheter och hur du går tillväga för att hyra dem.

Kemicentrums gästlägenheter

Sidansvarig: information@kc.lu.se | 2021-11-10