lu.se

Kemicentrum

Lunds universitet

Kontakta oss

Söker du efter en person på Lunds universitet använder du dig lättast av sökfunktionen i högra hörnet på förstasidan på Lunds universitets hemsida.

Du kan även hitta anställda på institutionernas hemsidor:
Kemiska institutionen
Institutionen för kemiteknik
Institutionen för livsmedelsteknik

Kemicentrums bibliotek & informationsdisk

Informationsdisken är placerad i biblioteket på Kemicentrum. 

Telefon: 046-222 94 23
E-post: kemibiblioteket@science.lu.se

Mer information om öppettider och service finns på Naturvetenskapliga bibliotekets gemensamma webbplats.

Naturvetenskapliga bibliotekets webbplats 

Utbildning

Studievägledning

Utbildningsadministration:

För studenter från naturvetenskapliga kandidat-och masterprogrammen

För LTH studenter

Programansvariga:

Studierektor forskarutbildning (KILU)
Sofi Elmroth 
046-222 36 92 

Studierektor grundutbildning (KILU)
Sophie Manner
046-222 83 63 

Programansvarig grundutbildningen LTH
Kemiteknik
Gunnar Lidén
Tel: 046–222 08 62  

Bioteknik
Gunnar Lidén
Tel: 046–222 08 62  

Ekosystemteknik
Johan Reimer
046-222 81 33

Kandidatutbildning i livsmedelsteknik
Maria Glantz 
046-222 96 53   

Ledning

Husprefekt, Kemicentrum
Martin Hedström
046-222 75 78

Prefekt, Kemiska institutionen
Leif Bülow
046-222 95 94
 
Prefekt, Institutionen för livsmedelsteknik
Andreas Håkansson
046-222 68 86 
 
Prefekt, Institutionen för kemiteknik
Ola Wallberg
046-222 46 41

Administration

Kontaktinformation till gemensamma funktioner på Kemicentrum. 

Håkan Hansson
Administrativ chef

hakan.hansson@kilu.lu.se

046-222 93 05

Caroline Lindblom
Intendent, gästbostäder, vaktmästeriet
caroline.lindblom@kc.lu.se
046-222 81 94

Yvonne Flink
Institutionsadministratör
yvonne.flink@kc.lu.se 
046-222 83 49

Tommy Ljungdell
Byggsamordnare
Tommy.Ljungdell@kc.lu.se
046-222 83 38

Arbetar tisdag-torsdag.

Jeppe Nielsen
Vaktmästare
Jeppe.Nielsen@kc.lu.se
046-222 80 34

Danne Svensson
Vaktmästare
danne.svensson@kc.lu.se
046-222 83 55

Mikael Ahlgren
Vaktmästare
mikael.ahlgren@kc.lu.se
046-222 87 41

Johan Tejler 
Arbetsmiljösamordnare
johan.tejler@kc.lu.se
046-222 31 11

Kemicentrum

Postadress:
Box 124
221 00 Lund

Internpost:
Hämtställe 1

Besöksadress:
Naturvetarvägen 14

E-post:
information@kc.lu.se 

Besök Kemicentrum