lu.se

Kemicentrum

Lunds universitet

Organisation

Kemicentrum omfattar alla kemiämnen vid den Naturvetenskapliga fakulteten och Lunds tekniska högskola (LTH) vid Lunds universitet. Verksamheten på Kemicentrum är organiserad i tre institutioner:

Inom Kemicentrum samarbetar institutionerna vetenskapligt och strategiskt. Institutionerna samverkar om lokaler och drift samt har gemensamma funktioner för service.

Service i huset

Ledning

Husprefekt för Kemicentrum
Karl-Erik Bergquist
046-222 82 08

Administrativ chef
Jörgen Nilsson
046-222 83 33

Prefekt för Kemiska institutionen
Sven Lidin
046-222 47 69

Prefekt för Institutionen för kemiteknik
Mattias Alveteg
046-222 36 27

Prefekt för Institutionen för livsmedelsteknik
Yvonne Granfeldt
046-222 83 08

Huvudskyddsombud
Carl Grey
046-222 87 35

Studierektor forskarutbildning (KILU)
Sofi Elmroth
046-222 36 92

Studierektor grundutbildning (KILU)
Sophie Manner
046-222 83 63 

Programansvarig grundutbildningen LTH 
Kemiteknik
Michael Grimsberg
Tel: 046–222 82 76

Bioteknik
Marie Wahlgren
Tel: 046–222 83 06

Ekosystemteknik 
Johan Reimer
046-222 81 33

Livsmedelsteknik
Charlott Håkansson
046-2229810