lu.se

Kemicentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Ombyggnation Kemicentrum 2018

Flytt av studenternas uppehållsrum till hus 4 (2017-12-14)

På grund av ombyggnad av Kemicentrum flyttas studenternas uppehållsrum.

Studenternas uppehållsrum Gallien och KERUB stängs den 22/12 2017 och flyttas till en tillfällig placering i hus 4 på grund av ombyggnad under våren 2018, se skiss (pdf). Dessa rum kommer att vara tillgängliga i hus 4 efter julhelgerna.

In English
Gallien and KERUB are closed from 22/12 2017 and will be moved to a temporary location in building 4 due to a renovation project during the spring 2018, see illustration. These rooms will be available after the Christmas holidays.