lu.se

Kemicentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Ombyggnation Kemicentrum 2018

Flytt av biblioteket till hus 4 (2018-03-12)

Kemicentrums Bibliotek är stängt vecka 11, den 12/3-16/3 p.g.a. flytt av biblioteket till hus 4.
Kontakta Biblioteket på telefon 072 543 22 25 eller 076 812 44 64.

Fr.o.m. vecka 12 är biblioteket öppet som igen. Karta

In English
The Library at Kemicentrum is closed 12 March to 16 March, because we move the library to building 4.
You can contact the library at 072 543 22 25 or 076 812 44 64.

On the 19 of March 12 the library is open again. Map