lu.se

Kemicentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Öppettider/ Opening hours

Öppettider under sommaren 2018 på Kemicentrum

Ingångar
Vardagar mellan 25/6 - 5/8 är ingångarna öppna för dig med passerkort. Helger under denna period är enbart ingångarna A, B och E öppna för dig med passerkort.

Informationen
1 juni – 22 juni: 08.00 – 15.15 (6 juni & Midsommarafton 22 juni STÄNGT)
25 juni – 3 augusti: 10.00 – 12.00
6 augusti – 10 augusti: 10.00 – 14.00 (stängt för lunch 12.15 - 13.00)

Ordinarie öppettider fr.o.m. 13 augusti.

Biblioteket
1 juni – 8 juni: Måndag-torsdag 09.00-16.30, fredag 09.00-15.30 (6 juni STÄNGT)
11 juni - 13 juli: 10.00 - 12.30 (22 juni STÄNGT)
16 juli – 3 augusti: STÄNGT
6 augusti – 17 augusti: 10.00 – 12.30

Ordinarie öppettider fr.o.m. 20 augusti.

Ester Mat & Café
15 juni-20 augusti: STÄNGT

Caféet öppnar åter den 21 augusti. 

Om något händer

Vid akuta ärenden (olyckor, bränder osv) ring SOS alarm, 112 samt kontakta Securitas, 046-222 70 00.
Vid ärenden på din avdelning/institution kontakta avdelningsföreståndaren eller prefekten.
Vid ärenden som rör de gemensamma utrymmena på Kemicentrum, kontakta husprefekten Jörgen Nilsson, 046-222 83 33 eller akademiska hus, 046-31 13 10.

Läs mer i generella säkerföreskrifter

 
************************************************************************************

Opening hours at Kemicentrum during summer 2018

The entrances
Work days between 25/6 - 5/8 the entrances are open for those with an entrance card. Weekends during this period only entrance A, B and E are open for those with an entrance card.

The information desk
1 June – 22 June: 08.00 – 15.15 (6 June & 22 June CLOSED)
25 June – 3 August: 10.00 – 12.00
6 August – 10 August: 10.00 – 14.00 (closed for lunch 12.15-13.00)

Regular opening hours from the 13th of August.

The library
1 June – 8 June: Monday – Thursday 09.00 – 16.30, Friday 09.00 – 15.30 (6 June CLOSED)
11 June – 13 July: 10.00 - 12.30 (22 June CLOSED)
16 July – 3 August: CLOSED
6 August - 17 August: 10.00 – 12.30

Regular opening hours from the 20th of August.

Ester Mat & Café
15 June- 20 August: CLOSED

Ester Mat & Café opens again the 21st of August.

In case of emergency

See General Safety Regulations