lu.se

Kemicentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Öppettider/ Opening hours

Öppettider under julen på Kemicentrum 2018

Ingångar

Vardagar mellan 24/12-6/1 är ingångarna öppna för dig med passerkort. Helger och helgdagar under denna period är endast ingångarna A, B och E öppna för dig med passerkort.

Hörsalarna är låsta från den 22/12 – 6/1 (anställda kan öppna dörrarna med passerkort).

Ordinarie öppettider fr.o.m. 7 januari.

Informationen
Måndag 24/12 – Onsdag 26/12: STÄNGT
Torsdag 27/12 - Fredag 28/12: 10.00 - 12.00
Måndag 31/1 – Tisdag 1/1: STÄNGT
Onsdag 2/1- fredag 4/1: 10.00 – 12.00

Ordinarie öppettider fr.o.m. 7 januari.

Biblioteket
Fredag 21/12: 09 - 12.00  
Måndag 24/12 – fredag 4/1: STÄNGT

Ordinarie öppettider fr.o.m. 7 januari.

Studievägledning och studentservice

Christina Persson, Studievägledare (NF)
Torsdag 20/12– Måndag 7/1: STÄNGT

Studievägledning (LTH)

Studiecentrum LTH

Annelie Raimer, utbildningsadministratör (NF)
Fredag 21/12: 10.00 -12.00 
Måndag 24/12 – Onsdag 2/1: STÄNGT
Torsdag 3/1 - Fredag 4/1: 10.00 -12.00

Om något händer

Vid akuta ärenden (olyckor, bränder osv) ring SOS alarm, 112.
samt kontakta Securitas, 046-222 70 00

Vid ärenden på din avdelning/institution kontakta avdelningsföreståndaren eller prefekten.

Vid ärenden som rör de gemensamma utrymmena på Kemicentrum, kontakta administrativa chefen/husprefekten Jörgen Nilsson, 046-222 83 33 eller Akademiska hus, 046-31 13 10.

Läs mer i generella säkerföreskrifter

 

Opening hours during the Christmas holiday 2018

The entrances
Work days between 24/12-4/1 the entrances are open for those with an entrance card. Weekends and holidays during this period only entrance A, B and E are open for those with an entrance card.

The lecture halls are locked between 22/12-6/1 (employees can open the lecture halls with an entrance card). 

Regular opening hours from the 7th of January.

The information desk
Monday 24/12 – Wednesday 26/12: CLOSED
Thursday 27/12 - Friday 28/12: 10.00-12.00
Monday 31/12 - Tuesday 1/1: CLOSED
Wednesday 2/1 – Friday 4/1: 10.00-12.00

Regular opening hours from the 7th of January.

The library
Friday 21/12: 09.00 - 12.00
Monday 24/12 – Friday 4/1: CLOSED

Regular opening hours from the 7th of January.

In case of emergency

See General Safety Regulations