lu.se

Kemicentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Öppettider/ Opening hours

Öppettider under sommaren 2017 på Kemicentrum

Ingångar
Vardagar mellan 26/6 - 6/8 är ingångarna öppna för dig med passerkort. Helger under denna period är enbart ingångarna A, B och E öppna för dig med passerkort.

Informationen
5 juni – 23 juni: 08.00 – 15.15 (5-6 juni & Midsommarafton 23 juni STÄNGT)
26 juni – 4 augusti: 10.00 – 12.00
7 augusti – 11 augusti: 10.00 – 14.00 (stängt för lunch 12.15 - 13.00)

Ordinarie öppettider fr.o.m. 14 augusti.

Biblioteket
6 juni – 16 juni: 10.00 – 12.00 & 13.00 - 15.00 (5-6 juni STÄNGT)
19 juni - 14 juli: 10.00 - 12.00 (23 juni STÄNGT)
17 juli – 6 augusti: STÄNGT
7 augusti – 18 augusti: 10.00 – 12.00 & 13.00 - 15.00

Ordinarie öppettider fr.o.m. 21 augusti.

 

Om något händer

Vid akuta ärenden (olyckor, bränder osv) ring SOS alarm, 112 samt kontakta Securitas, 046-222 70 00.
Vid ärenden på din avdelning/institution kontakta avdelningsföreståndaren eller prefekten.
Vid ärenden som rör de gemensamma utrymmena på Kemicentrum, kontakta husprefekten Karl-Erik Bergqvist, 046-222 82 08 eller akademiska hus, 046-31 13 10.

Läs mer i generella säkerföreskrifter

 

Opening hours at Kemicentrum during summer 2017

The entrances
Work days between 26/6 - 6/8 the entrances are open for those with an entrance card. Weekends during this period only entrance A, B and E are open for those with an entrance card.

The information desk
5 June – 23 June: 08.00 – 15.15 (5-6 June & 23 June CLOSED)
26 June – 4 August: 10.00 – 12.00 
7 August – 11 August: 10.00 – 14.00 (closed for lunch 12.15-13.00)

Regular opening hours from the 14th of August.

The library
5 June – 16 June: 10.00 – 12.00 & 13.00 - 15.00 (5-6 June CLOSED)
19 June – 14 July: 10.00 - 12.00 (23 June CLOSED)
17 July – 6 August: CLOSED
7 August - 18 August: 10.00 – 12.00 & 13.00 – 15.00

Regular opening hours from the 21th of August.

 

In case of emergency

See General Safety Regulations