lu.se

Kemicentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Kemicentrums generella säkerhetsanvisningar

Arbetsmiljölagen äger tillämpning på såväl undervisnings- som forskningslaboratorier inom undervisningsväsendet.

Kemicentrums generella säkerhetsanvisningar är en introduktion till gällande lagstiftning i Sverige och skall ses som en guide. Säkerhetsanvisningarna innehåller länkar till relevanta avsnitt i lagstiftningen. Avsikten med föreskrifterna är att minimera de risker för ohälsa och olycksfall som är förbundna med laboratoriearbete.

Kemicentrums generella säkerhetsanvisningar berör samtliga avdelningar och gäller alla som har verksamhet på Kemicentrum.

Anvisningarna är på engelska.

Läs de generella säkerhetsanvisningarna här.

Ett samlat dokument med de generella säkerhetsanvisningarna finns här.

Avdelningarna på Kemicentrum kan ha tilllägg till de generella säkerhetsanvisningarna, kontrollera med din avdelning vad som gäller.

HMS-kommittén

Arbetsmiljöfrågor ska aktivt tas hänsyn till i alla verksamhetsområden på Kemicentrum. Det systematiska arbetsmiljöarbetet på Kemicentrum övervakas och ansvaras för av HMS-kommittén.

HMS-kommittén

Det är viktigt att alla institutioner/avdelningar följer upp sitt systematiska arbetsmiljöarbete och i det dagliga arbetet uppmärksammar och tar hänsyn till både psykosociala och sociala förhållanden och arbetsmiljöfrågor av fysisk karaktär.

Kontakt

Anikó Wendler
Arbetsmiljösamordnare
aniko.wendler@kc.lu.se
046-222 31 11

Postadress:
Box 124, 221 00 Lund

Internpost:
Hämtställe 1

Dokument