lu.se

Kemicentrum

Lunds universitet

Kontakta oss

Söker du efter en person på Lunds universitet använder du dig lättast av sökfunktionen i högra hörnet på förstasidan på Lunds universitets hemsida.

Du kan även hitta anställda på institutionernas hemsidor:
Kemiska institutionen
Institutionen för kemiteknik
Institutionen för livsmedelsteknik

Kemicentrums informationsdisk

Telefon: 046-222 83 49
E-post:  information@kc.lu.se

Mer information om öppettider osv

Utbildning

Studievägledning

Utbildningsadministration:

För studenter från naturvetenskapliga kandidat-och masterprogrammen

För LTH studenter

Programansvariga:

Studierektor forskarutbildning (KILU)
Sofi Elmroth
046-2223692

Studierektor grundutbildning (KILU)
Sophie Manner
046-222 83 63 

Programansvarig grundutbildningen LTH
Kemiteknik
Michael Grimsberg
Tel: 046–222 82 76

Bioteknik
Marie Wahlgren
Tel: 046–222 83 06

Ekosystemteknik
Johan Reimer
046-222 81 33

Livsmedelsteknisk högskoleutbildning
Charlott Håkansson
046-2229810   

Ledning

Husprefekt, Kemicentrum
Karl-Erik Bergquist
046-222 82 08

Prefekt, Kemiska institutionen
Sven Lidin
046-222 47 69 
 
Prefekt, Institutionen för livsmedelsteknik
Yvonne Granfeldt
046-222 83 08 
 
Prefekt, Institutionen för kemiteknik
Mattias Alveteg
046-222 36 27
 

Administration

Jörgen Nilsson
Administrativ chef
jorgen.nilsson@kc.lu.se
046-222 83 33

Ann-Christin Wikander
Intendent
Ann-Christin.Wikander@kc.lu.se
046-222 01 57 (Ank. 20157)
0705-22 01 57

Aniko Wendler
Arbetsmiljösamordnare
aniko.wendler@kc.lu.se
046-222 31 11

Annelie Raimer 
Utbildningsadministratör, NF 
Annelie.Raimer@kc.lu.se
046-222 83 40 (Ank. 28340)

Caroline Lindblom
Receptionist
caroline.lindblom@kc.lu.se
046-222 83 49 (Ank. 28349)
046-222 81 94 (Ank. 28194)

Camilla Wenngren
Kommunikatör
camilla.wenngren@kilu.lu.se
046-222 83 52 (Ank. 28352)

Tommy Ljungdell
Byggsamordnare
Tommy.Ljungdell@kc.lu.se
046-222 83 38 (Ank. 28338)

Danne Asp
Vaktmästare
danne.asp@kc.lu.se

046-222 83 55

Kemicentrum

Postadress:
Box 124
221 00 Lund

Internpost:
Hämtställe 1

Besöksadress:
Naturvetarvägen 14

E-post:
kc@kc.lu.se

Fax:
046-222 40 02

Besök Kemicentrum