lu.se

Kemicentrum

Lunds universitet

Kontakta oss

Söker du efter en person på Lunds universitet använder du dig lättast av sökfunktionen i högra hörnet på förstasidan på Lunds universitets hemsida.

Du kan även hitta anställda på institutionernas hemsidor:
Kemiska institutionen
Institutionen för kemiteknik
Institutionen för livsmedelsteknik

Kemicentrums informationsdisk

Utbildning

Studievägledning

Utbildningsadministration:

För studenter från naturvetenskapliga kandidat-och masterprogrammen

För LTH studenter

Programansvariga:

Studierektor forskarutbildning (KILU)
Sofi Elmroth 
046-222 36 92 

Studierektor grundutbildning (KILU)
Sophie Manner
046-222 83 63 

Programansvarig grundutbildningen LTH
Kemiteknik
Gunnar Lidén
Tel: 046–222 08 62  

Bioteknik
Gunnar Lidén
Tel: 046–222 08 62  

Ekosystemteknik
Johan Reimer
046-222 81 33

Livsmedelsteknisk högskoleutbildning
Maria Glantz 
046-222 96 53   

Ledning

Husprefekt, Kemicentrum, Vakant

Prefekt, Kemiska institutionen
Leif Bülow
046-2229594
 
Prefekt, Institutionen för livsmedelsteknik
Yvonne Granfeldt
046-222 83 08 
 
Prefekt, Institutionen för kemiteknik
Mattias Alveteg
046-222 36 27
 

Administration

Håkan Hansson
Tf. Administrativ chef

hakan.hansson@kilu.lu.se

046-222 93 05

Thomas Björkman
Personaladministratör
Thomas.bjorkman@kc.lu.se
046-222 14 34 (Ank. 21434)

Ulf Dahlén
IT-samordnare
ulf.dahlen@kilu.lu.se
046-222 95 11 (Ank. 29511)

Åsa-Katrin Erlandsson
Inköpare
asa-katrin.erlandsson@kilu.lu.se
046-222 67 34 (Ank. 26734)

Katarina Fredriksson
Inköpare
katarina.fredriksson@kilu.lu.se
046-222 81 37 (Ank. 28137)

Mia Hedin
Personaladministratör
mia.hedin@kc.lu.se
046-222 83 52 (Ank. 28352)

Louise Howes
Forskningskoordinator
louise.howes@kilu.lu.se
046-222 31 54 (Ank. 23154)

Kristel Ingvarsson
Receptionist
kristel.ingvarsson@kc.lu.se
046-222 83 49 (Ank. 28349)

Saywan Jamal
Laboratorieingenjör
saywan.jamal@kilu.lu.se
046-222 83 59 (Ank. 28359)

Caroline Lindblom
Intendent, gästbostäder
caroline.lindblom@kc.lu.se
046-222 81 94 (Ank. 28194)

Tommy Ljungdell
Byggsamordnare
Tommy.Ljungdell@kc.lu.se
046-222 83 38 (Ank. 28338)

Arbetar tisdag-torsdag.

Jeppe Nielsen
Vaktmästare
Jeppe.Nielsen@kc.lu.se
046-222 80 34

Annelie Raimer
Utbildningsadministratör, NF
Annelie.Raimer@kc.lu.se
046-222 83 40 (Ank. 28340)

Katharina Sandberg
Inköpare
katharina.sandberg@kilu.lu.se
046-222 67 35 (Ank. 26735)

Danne Svensson
Vaktmästare
danne.svensson@kc.lu.se
046-222 83 55

Anikó Wendler
Arbetsmiljösamordnare
aniko.wendler@kc.lu.se
046-222 31 11

Camilla Wenngren
Kommunikatör
camilla.wenngren@kilu.lu.se
046-222 80 46 (Ank. 28046)

Ann-Christin Wikander
Inköpsansvarig
Ann-Christin.Wikander@kc.lu.se
046-222 01 57 (Ank. 20157)
0705-22 01 57

Kemicentrum

Postadress:
Box 124
221 00 Lund

Internpost:
Hämtställe 1

Besöksadress:
Naturvetarvägen 14

E-post:
kc@kc.lu.se

 

 

Besök Kemicentrum